दलित संसदीय स्रोत पोर्टलबारे – Jagaran Media Center

दलित संसदीय स्रोत पोर्टलबारे

दलित संसदीय स्रोत पोर्टल दलित सांसद र उहाँहरुले संसदमा खेलेको भुमिका र गतिविधीको दस्तावेजीकरण गर्ने एक अनलाईन पोर्टल हो । देशको राज्य ब्यवस्था संचालन गर्ने क्रममा बन्ने निती नियम, ऐन कानूनहरुको निमार्ण तिनै सांसदले गर्ने र संसदबाट पारित हुने विद्यमान ब्यवस्थामा दलित सांसदहरुले खेलेको भुमिका दलित समुदायका लागि एतिहासिक हुन्छ ।