पुस्तक स्रोत केन्द्र – Jagaran Media Center

पुस्तक स्रोत केन्द्र

पुस्तक स्रोत केन्द्र भनेको दलित सांसदहरुका लागि अध्यन र खोज अनुसंन्धानमा सहयोग पुर्याउने उदेश्यले जागरण मिडिया सेन्टरले आफ्नो कार्यालयमा विभिन्न महत्वपुर्ण पुस्तकहरुको पुस्ताकालय स्थापना हो । पुस्तकालयमा दलित समुदाय सम्बन्धि राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय ऐन, कानूनहरुका पुस्तक, दलितबारे विभिन्न मुद्धाका बिषयगत पुस्तकहरु, नेपाल सरकारबाट जारी दलित सम्बन्धि निती तथा कार्यक्रम र बजेटका बिषयमा प्रकासित पुस्तकहरुका साथै अन्य दलित सवालमा लेखिएका महत्वपुर्ण र दुर्लभ कितावहरुको संग्रहित छन् । पुस्तकालयका साथै दलित सांसदहरुलाई सहयोग पुगोस भन्दै अनलाईन ईन्टरनेटमार्फत अध्यन र अनुसंन्धान गर्नका लागि कम्पुटरहरुको समेत ब्यवस्था गरिएको छ ।